เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองช่าง เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00204001-6-page-001.jpg

box001.gif