เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงตามสายเทศบาลเมืองล้อมแรด หมายเลข ครุภัณฑ์ ๔๘๘-๔๓-๐๐๐๑ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล สำนักปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

00705-010-001-page-003.jpg00705-010-001-page-004.jpg