เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล สํานักปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

00705-06-page-001.jpg00705-06-page-002.jpg