เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล สำนักปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

18-03-2564-page-001.jpg18-03-2564-page-002.jpg