เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล สำนักปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00213-324-page-003.jpgWork-tmlr-00213-324-page-004.jpg