ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech
1200x630wa.png1497553316-102_84842.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ทม.ล้อมแรดสนับสนุนงบประมาณสร้างพนังคันดินกั้นน้ำวังบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลเมืองล้อมแรด สนับสนุนงบประมาณสร้างพนังคันดิน กั้นแม่น้ำวังสูงเฉลี่ยประมาณ ๒ เมตร เพื่อยกระดับน้ำวังที่ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้านต่างๆ ในเขตเทศบาล ให้เพิ่มสูงขึ้น หลังได้รับการประสานจากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และรักษาระบบนิเวศวิทยาในพื้นที่ ภายหลังสถานการณ์น้ำวังที่ลดระดับแห้งลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้สันดอน เกาะแก่งกีดขวางการไหลของน้ำ และส่งผลทำให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณสองฝั่งลำน้ำประสบปัญหาการใช้น้ำบ่อบาดาลผิวดินเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อีกด้วย

(ภาพ:ข้อมูล กองช่างเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

80012663_1385729324911542_5672878179916709888_n.jpg

81237319_768478870338138_7135005173415411712_n.jpg

81212966_794938347686970_631205015343595520_n.jpg

80443234_1189255238077106_7807730797250609152_n.jpg

80306918_589216048575576_784488485422628864_n.jpg

80044280_641383443269464_8375184723961446400_n.jpg

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

75610802_428191127875196_1178205045070495744_2n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech