เทศบาลเมืองล้อมแรด จะดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมที่ชำรุด บริเวณถนนเถินบุรี (ช่องทางขาล่อง) ด้านหน้าบ้าน ด.ต.นิติพงษ์ อินภิโล หมู่ ๓ บ้านท่านาง ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ดังนั้นจึงขอปิดเส้นทางบริเวณดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างเข้าดำเนินโครงการก่อสร้าง สำหรับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถใช้ทางเบี่ยงเข้าสวนสาธารณะและถนนในซอยร้านติ๋ง 111 และท่านางซอย ๑ หากโครงการฯ แล้วเสร็จจะเปิดให้ใช้งานได้ตามปกติ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
(ภาพ:ข้อมูล กองช่างเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

01-72467115_532448700864216_3347503630830796800_n.jpg03-72675249_1202526119939653_1403812379979939840_n.jpg02-72379007_550218989066466_2477133022307024896_n.jpg72920132_2452232141560339_4734281698068398080_n.jpg72920132_2452232141560339_4734281698068398080_n.jpg72633407_2434421010106869_3546897131065311232_n.jpg72479745_3097020723702309_1322038655090425856_n.jpg72286508_967619010252153_2782247065223168000_n.jpg72125909_446389626229074_2593807698688475136_n.jpg