1200x630wa.png1497553316-102_84842.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

*****สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด หลังใหม่ เลขที่ 888 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน(สายเก่า) ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 โทรศัพท์ 054-011802-05 และโทรสาร 054-011806 ในวันและเวลาราชการ**********🚒🚑บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด🚑🚒☎️054-291199 ตลอด 24 ช.ม⏰⏱⏰🚑อุบัติเหตุ,เจ็บป่วยฉุกเฉิน#โทร 1669🚑 🚔เหตุด่วนเหตุร้าย โทร 191🚔🚨🚨🚨Webpage : https://www.facebook.com/lomrad.go.th**Website : https://www.lomrad.go.th/****

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมที่ชำรุด บริเวณถนนเถินบุรี (ช่องทางขาล่อง)

เทศบาลเมืองล้อมแรด จะดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมที่ชำรุด บริเวณถนนเถินบุรี (ช่องทางขาล่อง) ด้านหน้าบ้าน ด.ต.นิติพงษ์ อินภิโล หมู่ ๓ บ้านท่านาง ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ดังนั้นจึงขอปิดเส้นทางบริเวณดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างเข้าดำเนินโครงการก่อสร้าง สำหรับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถใช้ทางเบี่ยงเข้าสวนสาธารณะและถนนในซอยร้านติ๋ง 111 และท่านางซอย ๑ หากโครงการฯ แล้วเสร็จจะเปิดให้ใช้งานได้ตามปกติ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
(ภาพ:ข้อมูล กองช่างเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

01-72467115_532448700864216_3347503630830796800_n.jpg03-72675249_1202526119939653_1403812379979939840_n.jpg02-72379007_550218989066466_2477133022307024896_n.jpg72920132_2452232141560339_4734281698068398080_n.jpg72920132_2452232141560339_4734281698068398080_n.jpg72633407_2434421010106869_3546897131065311232_n.jpg72479745_3097020723702309_1322038655090425856_n.jpg72286508_967619010252153_2782247065223168000_n.jpg72125909_446389626229074_2593807698688475136_n.jpg

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

75610802_428191127875196_1178205045070495744_2n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่