พิมพ์
หมวดหลัก: กองการศึกษา
หมวด: งานกองการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒
ฮิต: 514

72672628_857642737970627_880403295644942336_n-02.jpg

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด โดยมีผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองฯ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ซึ่งมีกำหนดจะจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมทั้งเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการพูดคุยแนวทางการจัดกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อคิดเห็นอย่างหลากหลาย อย่างไรก็ตามกองการศึกษา เทศบาลเมืองล้อมแรด อยู่ในระหว่างประมวลผลเพื่อเตรียม สรุปแนวการดำเนินกิจกรรม และจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบต่อไป

72146411_2368499273414494_6187546228415266816_n.jpg

72643923_524750378302144_7046873359329525760_n.jpg

72672628_857642737970627_880403295644942336_n.jpg

72684280_643123649843364_8280254371782983680_n.jpg


72799435_784158308689790_1357316348228665344_n.jpg

72532883_535459350597992_224117045682241536_n.jpg


(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)