ศูนย์การเรียนรู้กีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาอำเภอเถิน ขอความร่วมมือส่งทีมและช่วยประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอเถินคัพ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดตามประกาศนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้กีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาอำเภอเถิน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โทร ๐๖๑-๓๓๑๗๕๙๒ นายสุทิน สีทอง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเถิน
(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษา เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

Work-tmlr-00177001-page-001.jpg