สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 888 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน(สายเก่า)

ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร: 054-011802-05 โทรสาร 054-011806 
ในวันและเวลาราชการ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@lomrad.go.th
E-mail:lomradcenter@hotmail.com 

View access
Public
Alias
2019-04-14-09-33-25
Captcha
captcha
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
453
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"author":"","rights":"","xreference":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2019-04-14 09:33:25
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate
เพศ

สารบัญ

ภาพบรรยากาศ ขบวนแห่สงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ - ปี๋ใหม่เมืองเถิน - ประจำปี ๒๕๖๒ บรรยากาศการสรงน้ำพร ะและเล่นสาดน้ำบนถนนเถินบุรี จากบ้านเหล่า - สวนสาธารณะเมืองเถิน เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

DSC_4580.jpgDSC_4579.jpgDSC_4578.jpgDSC_4577.jpgDSC_4576.jpgDSC_4575.jpgDSC_4574.jpgDSC_4573.jpgDSC_4572.jpgDSC_4571.jpgDSC_4570.jpgDSC_4568.jpgDSC_4567.jpgDSC_4566.jpgDSC_4565.jpgDSC_4564.jpgDSC_4563.jpgDSC_4562.jpgDSC_4561.jpgDSC_4560.jpgDSC_4559.jpgDSC_4558.jpgDSC_4557.jpgDSC_4556.jpgDSC_4555.jpgDSC_4554.jpgDSC_4553.jpgDSC_4552.jpgDSC_4551.jpgDSC_4550.jpgDSC_4549.jpg

รอบรั้วข่าวสารเพื่อชุมชน

ดูข่าวอื่นที่น่าสนใจ
อ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้

ข้อมูลข่าวสารที่ต้องรู้

กลุ่มงานสาธารณสุขฯ

คลังข่าวมหาดไทย

พื้นที่/ไร่

43750

หมู่บ้าน/หมู่บ้าน

14

ประชากร/คน

14916