สารบัญ

ภาพบรรยากาศ ขบวนแห่สงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ - ปี๋ใหม่เมืองเถิน - ประจำปี ๒๕๖๒ บรรยากาศการสรงน้ำพร ะและเล่นสาดน้ำบนถนนเถินบุรี จากบ้านเหล่า - สวนสาธารณะเมืองเถิน เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

DSC_4580.jpgDSC_4579.jpgDSC_4578.jpgDSC_4577.jpgDSC_4576.jpgDSC_4575.jpgDSC_4574.jpgDSC_4573.jpgDSC_4572.jpgDSC_4571.jpgDSC_4570.jpgDSC_4568.jpgDSC_4567.jpgDSC_4566.jpgDSC_4565.jpgDSC_4564.jpgDSC_4563.jpgDSC_4562.jpgDSC_4561.jpgDSC_4560.jpgDSC_4559.jpgDSC_4558.jpgDSC_4557.jpgDSC_4556.jpgDSC_4555.jpgDSC_4554.jpgDSC_4553.jpgDSC_4552.jpgDSC_4551.jpgDSC_4550.jpgDSC_4549.jpg