เมื่อ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันตีกลองม่งจ่างเจ้ โดยมี นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด กล่าวรายงาน ภายในบริเวณสวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งสภาวัฒนธรรมอำเภอเถินร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลล้อมแรด และเทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อฟื้นฟู สืบสานและอนุรักษ์ศิลปพื้นบ้านมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดความรักถิ่นฐานบ้านเกิด และความสามัคคีในหมู่คณะ โดยในปีนี้มีหมู่บ้านส่งเข้าร่วมแข่งขัน ๘ ทีม
          ผลปรากฎว่า ทีมบ้านเหล่า หมู่ ๕ คว้ารางวัลชนะเลิศเป็นแชมป์สมัยที่ ๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เป็นของ บ้านสบคือ หมู่ ๑๐ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เป็นของ ทีมรักบ้านเวียง บ้านเวียง หมู่ ๒ บรรยากาศค่อนข้างคึกคัก แข่งในเวลา ๑๕.๐๐ น. ส่วนทีมที่เหลือได้รับรางวัลชมเชย
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

56830030_384047649112936_4576380850383355904_n.jpg57390037_322096458508584_7981640538531037184_n.jpg57325288_2019278821711782_8080208865448165376_n.jpg57226413_2289337924719778_7789778564097769472_n.jpg57213719_432159297543047_6332095680634421248_n.jpg57155388_769590503412331_5149403047574634496_n.jpg57104207_686932415055280_4732452596051083264_n.jpg57038243_324600718244405_5129202283078221824_n.jpg56985482_380944762752099_2475614828677300224_n.jpg56915075_416345042274554_7425571002458832896_n.jpg56866411_2646916195324896_2143768960850460672_n.jpg56800618_378238399440225_1840732286241210368_n.jpg56780991_286543228937200_8720674307023306752_n.jpg