สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 888 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน(สายเก่า)

ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร: 054-011802-05 โทรสาร 054-011806 
ในวันและเวลาราชการ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@lomrad.go.th
E-mail:lomradcenter@hotmail.com 

then
View access
Public
Alias
2019-04-13-00-03-40
Captcha
captcha
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
446
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"author":"","rights":"","xreference":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2019-04-13 00:03:40
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate
เพศ

          เมื่อ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันตีกลองม่งจ่างเจ้ โดยมี นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด กล่าวรายงาน ภายในบริเวณสวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งสภาวัฒนธรรมอำเภอเถินร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลล้อมแรด และเทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อฟื้นฟู สืบสานและอนุรักษ์ศิลปพื้นบ้านมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดความรักถิ่นฐานบ้านเกิด และความสามัคคีในหมู่คณะ โดยในปีนี้มีหมู่บ้านส่งเข้าร่วมแข่งขัน ๘ ทีม
          ผลปรากฎว่า ทีมบ้านเหล่า หมู่ ๕ คว้ารางวัลชนะเลิศเป็นแชมป์สมัยที่ ๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เป็นของ บ้านสบคือ หมู่ ๑๐ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เป็นของ ทีมรักบ้านเวียง บ้านเวียง หมู่ ๒ บรรยากาศค่อนข้างคึกคัก แข่งในเวลา ๑๕.๐๐ น. ส่วนทีมที่เหลือได้รับรางวัลชมเชย
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

56830030_384047649112936_4576380850383355904_n.jpg57390037_322096458508584_7981640538531037184_n.jpg57325288_2019278821711782_8080208865448165376_n.jpg57226413_2289337924719778_7789778564097769472_n.jpg57213719_432159297543047_6332095680634421248_n.jpg57155388_769590503412331_5149403047574634496_n.jpg57104207_686932415055280_4732452596051083264_n.jpg57038243_324600718244405_5129202283078221824_n.jpg56985482_380944762752099_2475614828677300224_n.jpg56915075_416345042274554_7425571002458832896_n.jpg56866411_2646916195324896_2143768960850460672_n.jpg56800618_378238399440225_1840732286241210368_n.jpg56780991_286543228937200_8720674307023306752_n.jpg