วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำภายในสนง.เทศบาลเมืองล้อมแรดโดยรอบ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังไม่ต้องรอระบาย
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

58724863_2307321256152466_3457904386489974784_n.jpg58717972_2307321176152474_1690511402722131968_n.jpg58704154_2307321329485792_409148785164288000_n.jpg58662300_2307321472819111_8113893370532724736_n.jpg58625885_2307321059485819_7749637237108637696_n.jpg57451030_2307321152819143_642394453121695744_n.jpg57407377_2307321082819150_7100637210185039872_n.jpg57390167_2307321376152454_5118893296415932416_n.jpg59479389_2307321409485784_2909805339056537600_n.jpg59465785_2307321442819114_3987341277036281856_n.jpg59415090_2307321356152456_5697494299642429440_n.jpg59337374_2307321222819136_3754503368978989056_n.jpg59285639_2307321109485814_8304055770572390400_n.jpg59244051_2307321306152461_6906457710053556224_n.jpg58883178_2307321286152463_4517667818518347776_n.jpg