ข่าวประชาสัมพันธ์ : มาล่าที่สุด. บ่ายวันนี้ 4 ธ.ค.2562 เทศบาลเมืองล้อมแรด จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งบรัฐบาล (รับเงินสด) ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ สถานที่จ่ายเบี้ยฯ ใกล้บ้านท่าน (จุดเดิม) เริ่มตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปจึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาให้ทราบทั่วกัน
(ภาพ:ข้อมูล งานสวัสดิการสังคมฯสำนักปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

78228290_1377502265742644_1813672738145959936_n.jpg