78619779_424318991823675_758719446150807552_n.jpg 

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด มอบหมายให้ นางจารุณี โพธาชัย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) และเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดหนองเตา หมู่ที่ ๘ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

(ภาพ:ข่าว สำนักปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

78540381_571114686764687_714725456187752448_n.jpg

78320750_494831644460522_725160830852661248_n.jpg

77142108_2394356054160897_7876565538023931904_n.jpg

77020794_437250180542756_2447091233605025792_n.jpg

74348431_1009402732754771_1563927094327508992_n.jpg