Work-tmlr-265-0063.jpg

         เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง จัดให้มีงานประเพณีลอยกระทง ยี่เป็งเมืองเถิน เทศบาลเมืองล้อมแรด ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน โดยมีนายยรรยง กุนาคม นายอำเภอเถิน พร้อมภริยา ให้เกียรติประธานในพิธีเปิดงาน นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด กล่าวรายงาน โดยปีนี้เทศบาลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ลอยกระทง 3Rรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือพี่น้องประชาชน คือ ลดขนาด ลดชั้น ตกแต่งน้อยแต่พองาม ลอยกระทงแบบประหยัด ๑ กระทงต่อ ๑ ครอบครัว ๑ คู่รัก ๑ กลุ่ม ๑ พวก และ เลือกใช้วัสดุย่อยสลายง่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยกันปกป้องกันรักษาไม่บ่อนทำลายและไม่สร้างมลภาวะเป็นพิษทางสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้มี กิจกรรมอบรมทำกระทงใบตอง การประดิษฐ์โคมล้านนา มีขบวนรถกระทงใหญ่ การแสดงนักเรียนและโชว์ธิดารีไซเคิล(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

IMG_9849.JPGIMG_9846.JPGIMG_9845.JPGIMG_9843.JPGIMG_9840.JPGIMG_9839.JPGIMG_9835.JPGIMG_9834.JPGIMG_9826.JPGIMG_9825.JPGIMG_9824.JPGIMG_9822.JPGIMG_9821.JPGIMG_9816.JPGIMG_9791.JPGIMG_9790.JPGIMG_9788.JPGIMG_9787.JPGIMG_9786.JPGIMG_9784.JPGIMG_9783.JPGIMG_9782.JPGIMG_9777.JPGIMG_9776.JPGIMG_9766.JPGIMG_9765.JPGIMG_9764.JPGIMG_9763.JPGIMG_9762.JPGIMG_9759.JPGIMG_9756.JPGIMG_9755.JPGIMG_9739.JPGIMG_9712.JPGIMG_9711.JPGIMG_9708.JPGIMG_9707.JPGIMG_9706.JPGIMG_9705.JPGIMG_9704.JPGIMG_9701.JPGIMG_9700.JPGIMG_9699.JPGIMG_9698.JPGIMG_9697.JPGIMG_9696.JPGIMG_9695.JPGIMG_9694.JPGIMG_9693.JPGIMG_9692.JPGIMG_9690.JPGIMG_9689.JPGIMG_9688.JPGIMG_9683.JPGIMG_9678.JPGIMG_9677.JPGIMG_9676.JPGIMG_9675.JPGIMG_9674.JPG77021131_480965542513352_800082609731272704_n.jpg76612219_2372483149733467_5531176660381990912_n.jpg76609919_1487827414700281_8643754470703890432_n.jpg76181074_513979392514157_99290426883702784_n.jpg75424518_699579293870340_8573425351894499328_n.jpg75422285_457093404934950_7711017118816272384_n.jpg75289066_431916377731254_1453534176983646208_n.jpg75262215_436978136995260_5372517841163517952_n.jpg75262132_740322866434778_2426524366096302080_n.jpg75258540_1961850587294067_906536986230128640_n.jpg75237470_3257882214246147_4540453023750553600_n.jpg75231899_398216351083580_276955309610631168_n.jpg75204535_827193574404914_5285607721935044608_n.jpg74915543_531090410773291_3715823370252582912_n.jpg74862381_525833751605019_1755887908843159552_n.jpg74796643_2506628882889758_2054766909080993792_n.jpg74786949_2389785768005034_2697460480905052160_n.jpg74670647_464695294251098_3352721277361061888_n.jpg74607646_422921015041192_6129728890505003008_n.jpg74494928_615564515648683_4167834820929388544_n.jpg74421716_2594160407326308_3172842506496770048_n.jpg74214607_429100394650175_8317286752335167488_n.jpg73460515_965883053778802_2428848231166246912_n.jpg73325427_2889096784458503_4241757504515604480_n.jpg73148063_1756290034506298_9169025934462812160_n.jpgWork-tmlr-265-0080.jpgWork-tmlr-265-0079.jpgWork-tmlr-265-0078.jpgWork-tmlr-265-0077.jpgWork-tmlr-265-0076.jpgWork-tmlr-265-0075.jpgWork-tmlr-265-0074.jpgWork-tmlr-265-0073.jpgWork-tmlr-265-0071.jpgWork-tmlr-265-0070.jpgWork-tmlr-265-0069.jpgWork-tmlr-265-0068.jpgWork-tmlr-265-0067.jpgWork-tmlr-265-0066.jpgWork-tmlr-265-0065.jpgWork-tmlr-265-0064.jpgWork-tmlr-265-0062.jpgWork-tmlr-265-0061.jpgWork-tmlr-265-0060.jpgWork-tmlr-265-0059.jpgWork-tmlr-265-0058.jpgWork-tmlr-265-0057.jpgWork-tmlr-265-0056.jpgWork-tmlr-265-0053.jpgWork-tmlr-265-0051.jpgWork-tmlr-265-0050.jpgWork-tmlr-265-0049.jpgWork-tmlr-265-0046.jpgWork-tmlr-265-0045.jpgWork-tmlr-265-0044.jpgWork-tmlr-265-0043.jpgWork-tmlr-265-0042.jpgWork-tmlr-265-0041.jpgWork-tmlr-265-0040.jpgWork-tmlr-265-0039.jpgWork-tmlr-265-0038.jpgWork-tmlr-265-0033.jpgWork-tmlr-265-0032.jpgWork-tmlr-265-0030.jpgWork-tmlr-265-0029.jpgWork-tmlr-265-0025.jpgWork-tmlr-265-0024.jpgWork-tmlr-265-0023.jpgWork-tmlr-265-0022.jpgWork-tmlr-265-0021.jpgWork-tmlr-265-0020.jpgWork-tmlr-265-0019.jpgWork-tmlr-265-0018.jpgWork-tmlr-265-0017.jpgWork-tmlr-265-0015.jpgWork-tmlr-265-0014.jpgWork-tmlr-265-0013.jpgWork-tmlr-265-0012.jpgWork-tmlr-265-0010.jpgWork-tmlr-265-0006.jpgWork-tmlr-265-0004.jpgWork-tmlr-265-0003.jpgWork-tmlr-265-0002.jpgWork-tmlr-265-0001.jpgIMG_9999.JPGIMG_9998.JPGIMG_9997.JPGIMG_9996.JPGIMG_9995.JPGIMG_9994.JPGIMG_9993.JPGIMG_9992.JPGIMG_9991.JPGIMG_9990.JPGIMG_9989.JPGIMG_9987.JPGIMG_9986.JPGIMG_9983.JPGIMG_9981.JPGIMG_9979.JPGIMG_9977.JPGIMG_9975.JPGIMG_9974.JPGIMG_9972.JPGIMG_9970.JPGIMG_9969.JPGIMG_9967.JPGIMG_9966.JPGIMG_9965.JPGIMG_9964.JPGIMG_9960.JPGIMG_9959.JPGIMG_9958.JPGIMG_9957.JPGIMG_9956.JPGIMG_9955.JPGIMG_9954.JPGIMG_9953.JPGIMG_9951.JPGIMG_9948.JPGIMG_9944.JPGIMG_9942.JPGIMG_9941.JPGIMG_9940.JPGIMG_9939.JPGIMG_9937.JPGIMG_9930.JPGIMG_9929.JPGIMG_9928.JPGIMG_9927.JPGIMG_9926.JPGIMG_9924.JPGIMG_9921.JPGIMG_9919.JPGIMG_9916.JPGIMG_9915.JPGIMG_9914.JPGIMG_9910.JPGIMG_9902.JPGIMG_9900.JPGIMG_9895.JPGIMG_9893.JPGIMG_9891.JPGIMG_9888.JPGIMG_9886.JPGIMG_9883.JPGIMG_9882.JPGIMG_9880.JPGIMG_9879.JPGIMG_9875.JPGIMG_9871.JPGIMG_9870.JPGIMG_9864.JPGIMG_9858.JPGIMG_9853.JPGIMG_9852.JPGIMG_9850.JPGWork-tmlr-265-0063.jpg