เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00300-page-001.jpg

box001.gif

Work-tmlr-00300-page-001.jpg