ข่าวประชาสัมพันธ์ : ด้วยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่อง สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับล่าสุด) มาเพื่อเผยแพร่เป็นข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ และศึกษารายละเอียด เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อไป รายละเอียดดังเอกสารพร้อมนี้
(ภาพ:ข้อมูล งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

69043212_455283948389927_4088442865858904064_n.jpg

69660213_384259235611887_4134507601289281536_n.jpg