เอกสารเรียงลำดับดังนี้
เรื่อง   ๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบคือ หมู่ที่ ๑๐ บริเวณ ถนนราษฎร์อุทิศตะวันตกต่อจากรางระบายน้ำ (เดิม) บ้านสบคือ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

           ๒.การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบคือ หมู่ที่ ๑๐ บริเวณ ถนนราษฎร์อุทิศตะวันตกต่อจากรางระบายน้ำ (เดิม) บ้านสบคือ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง


(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00184005-page-001.jpg

box001.gif