เรื่อง   ๑.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเมล์ หมู่ที่ ๙ ตั้งแต่ฌาปนสถานบ้านเหล่าถึงถนนลาดยางเดิมบ้านท่าเมล์ (ฝั่งริมน้ำ) ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ๒.การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเมล์ หมู่ที่ ๙ ตั้งแต่ฌาปนสถานบ้านเหล่าถึงถนนลาดยางเดิมบ้านท่าเมล์ (ฝั่งริมน้ำ) ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00163008-page-001.jpg

box001.gif