พิมพ์
หมวดหลัก: กองคลัง
หมวด: งานกองคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
ฮิต: 457

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00136001-page-001.jpg

box001.gif