เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ กง ๒๑๘๗ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

joinPdf_4f97f8d2fb916b2d072e291b564b0664-page-001.jpg

box001.gif