เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00058003-page-001.jpg

box001.gif