เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ ๑๒ บ้านหนองเชียงราน
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00311-04-page-001.jpg

box001.gif

Work-tmlr-00311-04-page-001.jpg