ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯนอกสถานที่ประจำปี ๒๕๖๒
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

 

04-48411386_2226677784259962_7604024707469279232_n.jpg

box001.gif