ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำซุ้มประตูเข้างาน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

 

2561-12-11-2-page-001.jpg

box001.gif