ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระทงยักษ์พร้อมประดับตกแต่ง (Land mark) ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

 

2561-12-7-6-page-001.jpg

box001.gif