ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

 

2561-07-23-2-page-001.jpg

box001.gif