เทศบาลเมืองล้อมแรด ติวเข้ม!! อส.ป้องกันไฟป่า หวังพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือผจญเหตุ-ระงับเหตุไฟป่า ก่อนลุกลามเข้าชุมชนชั้นใน ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว กับมาตรการ 60 วัน งด! เผา ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561 ปีนี้จังหวัดลำปางเน้นย้ำ! ให้ทุกภาคส่วนเฝ้าระวังทุกพื้นที่ไม่ให้เกิดไฟป่าและมลพิษหมอกควันไฟ หลังปีที่ผ่านมาพบการเกิดไฟป่า ทั้งจังหวัดกว่า 6,000 ครั้ง ส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชน และเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง และหลายจังหวัดทางภาคเหนือ โดยอำเภอเถิน พบ Hot spot สูงสุดกว่า 190 ครั้ง ห่วง! ผลกระทบกับสุขภาพในระยะยาว ประชาชนมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อ โรคมะเร็ง! และภาวะโรคลมแดดจากผลพวงของอากาศร้อน วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภูดิษ ศรีสอาด นายอำเภอเถิน เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่าและมลพิษหมอกควัน ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องประชุมศูนย์ออมบุญวันละบาทบ้านดอนไชย โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ กรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ 14 หมู่บ้านในเขตเทศบาล ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อทบทวนความรู้เดิมเพิ่มความรู้ใหม่ทักษะวิชาการด้านการควบคุมไฟป่า สามารถปฏิบัติการผจิญเหตุ-ควบคุมไฟป่าได้ด้วยตนเอง และหมู่คณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนเฝ้าระวังดูแลพื้นที่ ร่วมกันป้องกันและควบคุมไฟป่า นอกจากนี้เทศบาลเมืองล้อมแรด ยังได้สนับสนุนถังน้ำยาเคมีภัณฑ์ (ถังดับเพลิง) เพื่อนำไปติดตั้งประจำจุดไว้ในหมู่บ้าน14 หมู่บ้านในเขตเทศบาล พร้อมให้คำแนะนำการใช้ วิธีการดูแลรักษา และการตรวจเช็ค ถังดับเพลิงเพื่อสามารถนำไปใช้ในการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ทุกรูปแบบเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ต่อไป.
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

27336216_1896064617087468_845221750842563353_n.jpg25498394_1896066733753923_2346753262120785153_n.jpg27067779_1896066710420592_5291408728388914839_n.jpg27336223_1896066530420610_2365288038739652492_n.jpg27336291_1896066577087272_3417360987804315090_n.jpg27067063_1896066007087329_6931334982109237034_n.jpg27066941_1896066410420622_8971755903966185675_n.jpg26993294_1896066387087291_5529165306727773836_n.jpg26992557_1896066340420629_2479826142310775774_n.jpg26992256_1896066493753947_2388141580947359026_n.jpg26903872_1896066357087294_7013009381509616010_n.jpg27336216_1896064617087468_845221750842563353_n.jpg