รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
(ภาพ:ข้อมูล งานกิจการสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

 

03-610205-page-001.jpg

box001.gif