สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 888 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน(สายเก่า)

ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร: 054-011802-05 โทรสาร 054-011806 
ในวันและเวลาราชการ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@lomrad.go.th
E-mail:lomradcenter@hotmail.com 

จัดซื้อฯสธ.-ปีงบ-64

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

00705-024-018-page-001.jpg00705-024-018-page-002.jpg

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๑-๐๖๕๑ , ๘๑-๒๑๐๘ ลำปาง (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

SCAN-008-page-001.jpgSCAN-008-page-002.jpg

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสตุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สธ)
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

00705-024-018-page-003.jpg00705-024-018-page-001.jpg00705-024-018-page-004.jpg

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

SCAN-008-page-003.jpgSCAN-008-page-004.jpg

รอบรั้วข่าวสารเพื่อชุมชน

ดูข่าวอื่นที่น่าสนใจ
อ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้

ข้อมูลข่าวสารที่ต้องรู้

กลุ่มงานสาธารณสุขฯ

คลังข่าวมหาดไทย

พื้นที่/ไร่

43750

หมู่บ้าน/หมู่บ้าน

14

ประชากร/คน

14916