• รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี ๒๕๖๑ (เริ่มนับ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

  • เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑     จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ VIP 2 ชั้น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง