การติดต่อ

ติดต่อเรา
ตำแหน่ง:
https://goo.gl/maps/Tvdcp99Pm3PDANq77
ที่อยู่:
เลขที่ ๘๘๘ หมู่ ๖ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๕๒๑๖๐
เถิน
ลำปาง
52160
ไทย
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
054-011801
โทรสาร:
054-011806

แบบฟอร์มการติดต่อ

ส่งอีเมล