เทศบาลเมืองล้อมแรด Playlist Youtube /  เทศบาลเมืองล้อมแรด /  30 ตุลาคม 2564 /  17 views

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง สำรวจพื้นที่ตลิ่งลำห้วยแม่ปะ บริเวณสะพานข้ามห้วยแม่ปะ หมู่ที่ 7 บ้านดอนไชย เพื่อประกอบการจัดทำโครงการก่อสร้างผนังกันดิน ป้องกันตลิ่งบริเวณแม่น้ำ ไม่ให้เกิดการกัดเซาะ ป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยบ้านเรือนราษฎร

Related Videos