เทศบาลเมืองล้อมแรด Playlist Youtube /  เทศบาลเมืองล้อมแรด /  25 ตุลาคม 2564 /  40 views

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองล้อมแรด ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตัดแต่งต้นไม้ และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณถนนริมวัง ตั้งแต่เชิงสะพานหนองบัวไปทางด้านทิศใต้หลังธนาคารกรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

Related Videos