เทศบาลเมืองล้อมแรด Playlist Youtube /  เทศบาลเมืองล้อมแรด /  27 กันยายน 2564 /  11 views

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงระยะไกล 2

2021-09-27 083024-02.jpg

ขอส่งแรงใจช่วย! เทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกับ สำนักงาน ปภ.เขต 10 สำนักงาน ปภ.จ.ลำปาง และ สำนักงาน ปภ.จ.ลำปาง สาขาเถิน บูรณาการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงระยะไกล ผันน้ำในลำห้วยแม่ฮ่องลงแม่น้ำวัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในหนองท่วม และห้วยแม่ฮ่อง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเอ่อล้นท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง **การติดตั้งเครื่องสูบน้ำฯ ท่อส่งน้ำ บางจุดต้องติดตั้งแผงป้ายสัญญาณเตือน ขอความร่วมมือประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง เทศบาลฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้***

Related Videos