เทศบาลเมืองล้อมแรด Playlist Youtube /  เทศบาลเมืองล้อมแรด /  27 กันยายน 2564 /  27 views

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำฯ ท่อส่งน้ำฯ 1

2021-09-27 082847-01.jpg

 

เทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกับ สำนักงาน ปภ.เขต 10 สำนักงาน ปภ.จ.ลำปาง และ สำนักงาน ปภ.จ.ลำปาง สาขาเถิน บูรณาการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงระยะไกล ผันน้ำในลำห้วยแม่ฮ่องลงแม่น้ำวัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในหนองท่วม และห้วยแม่ฮ่อง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเอ่อล้นท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง **การติดตั้งเครื่องสูบน้ำฯ ท่อส่งน้ำ บางจุดต้องติดตั้งแผงป้ายสัญญาณเตือน ขอความร่วมมือประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง เทศบาลฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้***

Add Your Comments

Related Videos