Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

  • คุณอยู่ที่ :

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

***สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด หลังใหม่ เลขที่ 888 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน(สายเก่า) ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 โทรศัพท์ 054-011802-05 และโทรสาร 054-011806 ในวันและเวลาราชการ**********บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด??☎️054-291199 ตลอด 24 ช.ม⏰⏱⏰?อุบัติเหตุ,เจ็บป่วยฉุกเฉิน#โทร 1669 เหตุด่วนเหตุร้าย โทร 191 Webpage : https://www.facebook.com/lomrad.go.th**Website : https://www.lomrad.go.th/****

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด

ประมวลภาพ วันขึ้นสำนักงานใหม่ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

IMG_3408.jpgIMG_3582.jpgIMG_3678.jpgIMG_3478.jpgIMG_3402-2.jpgIMG_3502.jpgIMG_3625.jpgIMG_3599.jpgIMG_3397.jpgIMG_3534.jpgIMG_3815.jpgIMG_3748.jpgIMG_3435.jpgIMG_3737.jpgIMG_3790.jpgIMG_3440.jpgIMG_3510.jpgIMG_3404.jpgIMG_3503.jpgIMG_3733.jpgIMG_3407.jpgIMG_3554.jpgIMG_3758.jpgIMG_3396.jpgIMG_3771.jpgIMG_3431.jpgIMG_3391.jpgIMG_3470.jpgIMG_3524.jpgIMG_3677.jpgIMG_3573.jpgIMG_3774.jpgIMG_3617.jpgIMG_3549.jpgIMG_3705.jpgIMG_3490.jpgIMG_3426.jpgIMG_3644.jpgIMG_3707.jpgIMG_3592.jpgIMG_3719.jpgIMG_3454.jpgIMG_3703.jpgIMG_3505.jpgIMG_3476.jpgIMG_3594.jpgIMG_3627.jpgIMG_3745.jpgIMG_3465.jpgIMG_3410.jpgIMG_3551.jpgIMG_3620.jpgIMG_3386.jpgIMG_3438.jpgIMG_3397-2.jpgIMG_3508.jpgIMG_3449-2.jpgIMG_3384.jpgIMG_3467.jpgIMG_3507.jpgIMG_3496.jpgIMG_3439.jpgIMG_3738.jpgIMG_3433.jpgIMG_3406.jpgIMG_3447.jpgIMG_3605.jpgIMG_3398-2.jpgIMG_3399.jpgIMG_3442.jpgIMG_3540.jpgIMG_3796.jpgIMG_3692.jpgIMG_3727.jpgIMG_3713.jpgIMG_3618.jpgIMG_3419.jpgIMG_3653.jpgIMG_3556.jpgIMG_3417.jpgIMG_3437.jpgIMG_3666.jpgIMG_3432.jpgIMG_3784.jpgIMG_3752.jpgIMG_3600.jpgIMG_3394.jpgIMG_3561.jpgIMG_3460.jpgIMG_3813.jpgIMG_3612.jpgIMG_3749.jpgIMG_3691.jpgIMG_3759.jpgIMG_3544.jpgIMG_3398.jpgIMG_3451-2.jpgIMG_3385.jpgIMG_3403.jpgIMG_3530.jpgIMG_3501.jpgIMG_3511.jpgIMG_3411-2.jpgIMG_3483.jpgIMG_3542.jpgIMG_3816.jpgIMG_3786.jpgIMG_3794.jpgIMG_3660.jpgIMG_3424.jpgIMG_3792.jpgIMG_3493.jpgIMG_3681.jpgIMG_3411.jpgIMG_3724.jpgIMG_3629.jpgIMG_3673.jpgIMG_3698.jpgIMG_3390.jpgIMG_3804.jpgIMG_3585.jpgIMG_3658.jpgIMG_3646.jpgIMG_3409.jpgIMG_3591.jpgIMG_3777.jpgIMG_3699.jpgIMG_3711.jpgIMG_3441.jpgIMG_3481.jpgIMG_3504.jpgIMG_3392.jpgIMG_3641.jpgIMG_3509.jpgIMG_3388.jpgIMG_3587.jpgIMG_3802.jpgIMG_3418.jpgIMG_3400.jpgIMG_3434.jpgIMG_3564.jpgIMG_3568.jpgIMG_3580.jpgIMG_3402.jpgIMG_3578.jpgIMG_3720.jpgIMG_3506.jpgIMG_3632.jpgIMG_3622.jpgIMG_3393.jpgIMG_3742.jpgIMG_3571.jpgIMG_3405.jpgIMG_3730.jpgIMG_3436.jpgIMG_3401.jpgIMG_3537.jpgIMG_3512.jpgIMG_3418-2.jpgIMG_3445.jpgIMG_3545.jpgIMG_3610.jpgIMG_3389.jpgIMG_3409-2.jpgIMG_3767.jpgIMG_3670.jpgIMG_3685.jpgIMG_3577.jpgIMG_3574.jpgIMG_3513.jpg

เอกสารประชาสัมพันธ์สำนักปลัด

หมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้างสำนักปลัดฯ

อ่านข่าวทั้งหมด

19062562-3-4.png

หมวดข่าว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

อ่านทั้งหมด

19062562-3-5.png

หมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้างกองการศึกษา

อ่านข่าวทั้งหมด

19062562-3-6.png

หมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้างกองช่าง

อ่านข่าวทั้งหมด

19062562-3-7.png

เอกสารเผยแพเ่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้างกองสาธารณสุขฯ

อ่านข่าวทั้งหมด

19062562-3-8.png

เอกสารประชาสัมพันธ์กองคลัง

หมวดข่าวกองคลัง

20 มกราคม 2564
hits (20 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเท ...
18 มกราคม 2564
hits (22 hits)
ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเ ...
18 มกราคม 2564
hits (20 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ภาพ:ข้อมูล กองคลัง ...
18 มกราคม 2564
hits (22 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบา ...
15 มกราคม 2564
hits (37 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน ดอนท ...
14 มกราคม 2564
hits (21 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทําแผงกั้นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรคโควิด ๑๙ (กค.) โด ...
ข่าวอื่นในหมวดนี้

ระบบงานกองคลัง

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

คุณภาพชีวิตคนเมืองล้อมแรด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

แผนที่ตั้ง