"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”
  • คุณอยู่ที่ :

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

Example

\\\\\\ขอเชิญประชาชนร่วมในพิธีมหามงคล****ในโอกาสที่รัฐบาลได้จัดพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์****เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์และสวดถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒******ณ พระลานพระราชวังดุสิต***ในวันพุธ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.*****การบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์และสวดถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้ง ๕ ศาสนานี้ในแต่ละศาสนาจะประกอบพิธี ดังนี้***ศาสนาพุทธ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์****ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาร์ขอพร***ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร***พราหมณ์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สวดถวายพระพร****และศาสนาจารย์ของศาสนาซิกข์ สวดอัลดาสขอพรจากพระศาสดา*********ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ ๕ ศาสนา พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธีมหามงคลดังกล่าวนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป//////รัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่า****ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว***ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค****ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม****วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒***ในโอกาสเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท***วันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมี***ร่วมกันสวมเสื้อสีเหลือง ถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน/////

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เอกสารประชาสัมพันธ์สำนักปลัด

สำนักปลัดเทศบาล

IMAGE ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี 2561
วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี 2561 เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561 สำหรับประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี... อ่านต่อ
IMAGE โครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน
วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561
โครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน                  7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายภูดิท ศรีสอาด นายอำเภอเถิน เป็นประธานเปิดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน... อ่านต่อ
IMAGE  sport for all 4.0 (ครั้งที่ 1)
วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561
 sport for all 4.0 (ครั้งที่ 1)           ประชาชนชาวอำเภอเถินร่วมร้อยคน ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและนันทนาการ sport for all 4.0 บริเวณ Land mark สวนสาธารณะเมืองเถิน ในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง... อ่านต่อ
IMAGE ส่งมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านดอนไชย
วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561
 ส่งมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านดอนไชย         เร็วๆนี้ นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมคณะรองปลัด... อ่านต่อ
IMAGE 19-29 มิ.ย.นี้ ขอเชิญร่วมเวทีประชาคมท้องถิ่นตำบลล้อมแรด
วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561
19-29 มิ.ย.นี้ ขอเชิญร่วมเวทีประชาคมท้องถิ่นตำบลล้อมแรด        งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการฯและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์
วันพฤหัสบดี, 10 มกราคม 2562
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วย นายธนกรณ์ ปกรณ์สกุล ประธานสภาเทศบาลฯ นายชาญณรงค์... อ่านต่อ
IMAGE ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะกา จ.ฉะเชิงเทรา
วันพุธ, 16 มกราคม 2562
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผอ.กอง... อ่านต่อ
IMAGE ร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำการจราจร-หาบเร่แผงลอย-และการละเมิดกฎหมายจราจร
วันพุธ, 30 มกราคม 2562
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเถิน ร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำการจราจร-หาบเร่แผงลอย-และการละเมิดกฎหมายจราจร... อ่านต่อ
IMAGE การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
วันศุกร์, 01 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองล้อมแรด จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ งบรัฐบาล(รับเงินสด) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วันจันทร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ... อ่านต่อ
IMAGE ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในวันมาฆบูชา ๒๕๖๒
วันจันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ สภ.เถิน ขอความร่วมมือ งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในวัน มาฆบูชา ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา หลัง ๒๔.๐๐ น. วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง ๒๔.๐๐ น.... อ่านต่อ

จัดซื้อจัดจ้าง สป.

ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับสมาชิกประเทศในกลุ่มอาเซียน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

IMAGE อุบัติเหตุรถยนต์ตู้ชนท้ายรถยนต์ถนนสายเถิน-ทุ่งเสลี่ยม
วันเสาร์, 20 เมษายน 2562
เมื่อเวลา09.20น.20/04/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก สภ.เถินมีอุบัติเหตุรถยนต์ตู้ชนท้ายรถยนต์ถนนสายเถิน-ทุ่งเสลี่ยมก่อนถึงดอยผีปันน้ำ... อ่านต่อ
IMAGE ออกรับผู้บาดเจ็บหกล้มร้านครัวศรีมอย ต. ล้อมแรด
วันพุธ, 24 เมษายน 2562
เมื่อเวลา19.32น.24/04/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก ศูนย์นเรนทรจังหวัดลำปาง(1669)ให้ออกรับผู้บาดเจ็บหกล้มร้านครัวศรีมอย ต. ล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE ประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของ
วันจันทร์, 22 เมษายน 2562
เมื่อเวลา15.30น.22/04/62... อ่านต่อ
IMAGE ออกรับผู้ป่วยบ้านหนองบัว ม.6
วันเสาร์, 20 เมษายน 2562
🚨เมื่อเวลา21.51น.(20/04/62)บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจากประชาชนให้ออกรับผู้ป่วยบ้านหนองบัว ม.6 ต.ล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE ร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบทุนให้กับทางบรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด
วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2562
18/04/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ ครอบครัวลูกหลาน พ่อหมื่น บุญมา... อ่านต่อ
IMAGE อุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถยนต์หน้าเถินปาร์ค
วันอังคาร, 16 เมษายน 2562
เมื่อเวลา15.05น.16/04/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก ศูนย์นเรนทรจังหวัดลำปาง(1669)มีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถยนต์หน้าเถินปาร์ค ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง ถนนพหลโยธิน... อ่านต่อ
IMAGE ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสบคือ ม.10 ต.ล้อมแรด
วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2562
เมื่อวันที่14/04/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านเวียง รุ่น2523 นำโดย ช่างอุทัย กันคำ ได้ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสบคือ ม.10 ต.ล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE มอบขนมและน้ำหวานให้กับทีมงานบรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด
วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2562
14/04/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ คุณนิ่มนวล เถินบุรินทร์... อ่านต่อ
IMAGE อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์หน้าโรงน้ำแข็งวังทิพย์ ม.7 ต. ล้อมแรด
วันเสาร์, 13 เมษายน 2562
เมื่อเวลา11.25น.13/04/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก ศูนย์นเรนทรจังหวัดลำปาง(1669)มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์หน้าโรงน้ำแข็งวังทิพย์ ม.7 ต. ล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE ออกรับผู้ป่วยบ้านดอนไชย ม.7 ต.ล้อมแรด
วันเสาร์, 13 เมษายน 2562
🚨เมื่อเวลา07.49น.(13/04/62)บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจากประชาชนให้ออกรับผู้ป่วยบ้านดอนไชย ม.7 ต.ล้อมแรด... อ่านต่อ

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

IMAGE ขบวนแห่สงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ - ปี๋ใหม่เมืองเถิน - ประจำปี ๒๕๖๒
วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2562
ภาพบรรยากาศ ขบวนแห่สงกรานต์... อ่านต่อ
IMAGE ประกวดรำวงย้อนยุค ประจำปี ๒๕๖๒
วันเสาร์, 13 เมษายน 2562
          เมื่อ วันที่ ๑๒... อ่านต่อ
IMAGE การแข่งขันตีกลองม่งจ่างเจ้ ประจำปี ๒๕๖๒
วันเสาร์, 13 เมษายน 2562
          เมื่อ วันที่ ๑๒... อ่านต่อ
IMAGE การแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปี ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดี, 11 เมษายน 2562
          เมื่อวันที่ ๑๑... อ่านต่อ

จัดซื้อจัดจ้าง กศ.

งานกองช่าง

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

IMAGE โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ
วันพุธ, 13 มีนาคม 2562
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถิน ได้ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรดปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัข -... อ่านต่อ
IMAGE ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนตำบลล้อมแรด ๑๔ หมู่บ้าน
วันพฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2562
วันที่ ๑๒ - ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จะออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ตำบลล้อมแรด ๑๔ หมู่บ้านตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี... อ่านต่อ
IMAGE รับการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์พร้อมให้คำแนะนำฯ
วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดลำปาง โดยสพ.ญ ศศิธร ติคำรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมทีมงานและนายสุวิช สุภาธง ปศุสัตว์อำเภอเถิน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถิน ได้ ออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์พร้อมให้คำแนะนำทางการปฏิบัติตามพรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ... อ่านต่อ
IMAGE โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๒
วันเสาร์, 16 กุมภาพันธ์ 2562
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์) ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคเอดส์ เพื่อให้เยาวชนรู้ถึงอันตรายของโรคเอดส์และวิธีป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ได้รับความร่วมมือจากทางโรงพยาบาลเถิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถินและโรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์)(ภาพ:ข้อมูล... อ่านต่อ
IMAGE ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองล้อมแรด
วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ กองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนฯ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการให่แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)  อ่านต่อ

จัดซื้อจัดจ้าง สธ.

เอกสารประชาสัมพันธ์กองคลัง

งานกองคลัง/การเงิน/จัดซื้อจัดจ้าง

IMAGE ♦ ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันศุกร์, 28 ธันวาคม 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำเดือน ธ.ค.๖๑ - พ.ค.๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำเดือน ธ.ค.๖๑ - พ.ค.๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ บ้านดอนไชย หมู่ที่ ๗ บริเวณสวนสาธารณะบ้านดอนไชย ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันจันทร์, 24 ธันวาคม 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ บ้านดอนไชย หมู่ที่ ๗ บริเวณสวนสาธารณะบ้านดอนไชย ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง... อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ บ้านท่านาง หมู่ที่ ๓ บริเวณสวนสาธารณะเมืองเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันจันทร์, 24 ธันวาคม 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ บ้านท่านาง หมู่ที่ ๓ บริเวณสวนสาธารณะเมืองเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง... อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลพร้อมครุภัณฑ์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัว ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันอังคาร, 09 เมษายน 2562
เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลพร้อมครุภัณฑ์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัว ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) อ่านต่อ
IMAGE เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบคือ หมู่ที่ ๑๐ ซอยหน้าวัดสบคือ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันจันทร์, 01 เมษายน 2562
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบคือ หมู่ที่ ๑๐ ซอยหน้าวัดสบคือ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน เด่นแก้ว หมู่ที่ ๑๑ บริเวณถนนรอบหนองท่วม ตั้งแต่สถานีสูบน้ำบ้านเด่นแก้ว ไปทางทิศเหนือ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันอังคาร, 09 เมษายน 2562
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นแก้ว หมู่ที่ ๑๑ บริเวณถนนรอบหนองท่วม ตั้งแต่สถานีสูบน้ำบ้านเด่นแก้ว ไปทางทิศเหนือ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน... อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนทราย หมู่ที่ ๑๓ ตั้งแต่บ้านนางกัลยา พุทธิมา ถึง บ้านนางจันทร์หอม สุครีบ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันอังคาร, 02 เมษายน 2562
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนทราย หมู่ที่ ๑๓ ตั้งแต่บ้านนางกัลยา พุทธิมา ถึง บ้านนางจันทร์หอม สุครีบ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน... อ่านต่อ
IMAGE ♦ ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันศุกร์, 05 เมษายน 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ไม่พบฟีด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

ประมวลภาพ สงกรานต์ ๒๕๖๒

57019588_279526889628992_1860368606135582720_n.jpg56839702_346567395987738_3333525518032044032_n.jpgDSC_4492.jpgDSC_4500.jpg57155570_312418659447756_2449282246746570752_n.jpg57253460_2104546389601209_9021327566841053184_n.jpg57154628_2282352272022274_5216529937552375808_n.jpgDSC_4482.jpgDSC_4457.jpgDSC_4571.jpgDSC_4533.jpg57395675_814599618897366_2699714642950750208_n.jpgDSC_4493.jpg57154665_1255121171310684_2737741755108556800_n.jpg56907662_2106629549405840_2262661919120818176_n.jpgDSC_4575.jpgDSC_4549.jpg56998323_2066774706955227_4969850234663337984_n.jpgDSC_4541.jpg56883528_276549446567014_4650085761947795456_n.jpgDSC_4467.jpgDSC_4572.jpgDSC_4524.jpgDSC_4475.jpgDSC_4546.jpg56847989_1010795672642568_4676173698246377472_n.jpg56980628_344462666205032_5780558267067400192_n.jpg57049077_314296185918975_2147851142581714944_n.jpgDSC_4464.jpgDSC_4485.jpg56857667_268890513990998_3311811344499474432_n.jpgDSC_4540.jpgDSC_4559.jpgDSC_4568.jpgDSC_4560.jpg57068487_1008592976011014_143349854968479744_n.jpgDSC_4534.jpgDSC_4489.jpgDSC_4545.jpgDSC_4501.jpgDSC_4487.jpgDSC_4529.jpgDSC_4486.jpgDSC_4552.jpgDSC_4497.jpgDSC_4561.jpgDSC_4530.jpg56902385_346039176033690_8450493354839375872_n.jpgDSC_4537.jpgDSC_4580.jpgDSC_4469.jpgDSC_4503.jpgDSC_4576.jpgDSC_4498.jpgDSC_4494.jpgDSC_4468.jpgDSC_4518.jpgDSC_4459.jpgDSC_4496.jpgDSC_4551.jpgDSC_4519.jpg56890494_266252577663402_4935057653786214400_n.jpgDSC_4574.jpgDSC_4515.jpgDSC_4509.jpg56879418_414652392428958_8952231468717834240_n.jpgDSC_4474.jpgDSC_4563.jpg56894565_2281350585438016_9178075417670582272_n.jpgDSC_4465.jpgDSC_4542.jpgDSC_4566.jpgDSC_4522.jpgDSC_4564.jpgDSC_4557.jpg56931888_2149222498650124_4370317308887826432_n.jpg57072613_2271104656485799_1940968379024146432_n.jpgDSC_4460.jpgDSC_4577.jpgDSC_4483.jpg57328057_2301905163207463_1429400128682196992_n.jpgDSC_4539.jpg56770646_324894278224686_7162969129954050048_n.jpg57471782_607659102978384_699279018624548864_n.jpgDSC_4513.jpgDSC_4508.jpg56927162_850707385263931_2305416957047865344_n.jpgDSC_4570.jpgขบวนแห่สงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ - ปี๋ใหม่เมืองเถิน - ประจำปี ๒๕๖๒DSC_4470.jpgDSC_4532.jpg56897017_484101785462716_2218387515037974528_n.jpgDSC_4502.jpgDSC_4461.jpgDSC_4491.jpgDSC_4463.jpgDSC_4511.jpgDSC_4517.jpg56922840_1303062469842305_3890640517863571456_n.jpg57038242_1292885344213822_4970353656370036736_n.jpgDSC_4512.jpgDSC_4536.jpgDSC_4504.jpgDSC_4578.jpgDSC_4480.jpgDSC_4477.jpgDSC_4565.jpgDSC_4528.jpgDSC_4554.jpgDSC_4558.jpgDSC_4506.jpgDSC_4527.jpgDSC_4516.jpgDSC_4466.jpgDSC_4550.jpg56949300_826159427722111_2540273486849376256_n.jpgDSC_4488.jpgDSC_4490.jpgDSC_4484.jpgDSC_4526.jpgDSC_4573.jpgDSC_4505.jpgDSC_4462.jpgDSC_4473.jpgDSC_4481.jpgDSC_4556.jpgDSC_4458.jpgDSC_4510.jpg57154958_2645329548817578_5795058016529154048_n.jpgDSC_4479.jpgDSC_4553.jpgDSC_4472.jpg56904985_2332520100361556_6392319965462003712_n.jpg57467814_797909603917242_7472972902942375936_n.jpgDSC_4495.jpg56879332_997432050451117_8026207605980397568_n.jpgDSC_4579.jpgDSC_4476.jpgDSC_4525.jpg57015578_426534464773410_7274462022782156800_n.jpgDSC_4567.jpgDSC_4471.jpgDSC_4520.jpgDSC_4521.jpgDSC_4538.jpgDSC_4514.jpgDSC_4507.jpgDSC_4523.jpgDSC_4562.jpgDSC_4547.jpgDSC_4499.jpg57387262_723748171355168_8560445389495336960_n.jpg57206044_458598834937366_3518234271678464000_n.jpgDSC_4535.jpg57004797_408290473306298_1872637188806541312_n.jpgDSC_4543.jpgDSC_4478.jpgDSC_4555.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่