หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองล้อมแรด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลเมืองล้อมแรด
อ.เถิน จ.ลำปาง
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ชั่วคราว เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ค่ะ ^_^
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติตำบล
 
 
ซุ้มประตูโขง โบราณวัตถุอย่างหนึ่งของอำเภอเถิน มีลักษณะเป็นซุ้มประตูแบบปูนปั้นได้ทำการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2472 มีความกว้าง 3.50 เมตร สูง 9 เมตร มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ตั้งอยู่ที่วัดล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
อนุสรณ์แรด โบราณวัตถุอย่างหนึ่งของอำเภอเถิน ตั้งอยู่ที่วัดท่านาง หมู่ที่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปางมีลักษณะเป็นอนุสาวรีย์รูปเหมือนสัตว์ชนิดหนึ่ง เรียกว่า “แรด”เป็นลักษณะปูนปั้นตัวใหญ่เกือบเท่าช้างจริง
บ้านล้อมแรดในอดีตเรียกว่าบ้านฮ่อมแรด เนื่องมาจากในอดีตบ้านล้อมแรดเป็นแหล่งที่แรดซึ่งอาศัยอยู่ในป่ารอบ ๆ อำเภอเถินจะรวมฝูงกันลงมากินน้ำที่ห้วยในหมู่บ้านเป็นประจำ ดังนั้นชาวบ้านทั่วไปในอดีตจึงมักเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านฮ่อมแรด และต่อมาเพี้ยนมาเป็น “บ้านล้อมแรด” อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จนถึงปัจจุบันและได้มีการสร้างอนุสาวรีย์แรดเพื่อเป็นอนุสรณ์ของหมู่บ้านและเป็นที่เคารพสักการะของ ชาวอำเภอเถินและบุคคลทั่วไป
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
เทศบาลเมืองล้อมแรด เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล
เมืองล้อมแรด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยน
แปลงเขตเทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถินจังหวัดลำปาง และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองล้อมแรด ตั้งแต่ วันที่ 9
มกราคม พ.ศ. 2558
เดิมเทศบาลเมืองล้อมแรด เป็นหน่วยราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 (เดิมเป็นสุขาภิบาล เมื่อเดือนสิงหาคม 2498) และได้เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
 
ที่ตั้ง
 
 

เทศบาลเมืองล้อมแรดตั้งอยู่ เลขที่ 888 หมู่ที่ 6 ถนนพหล โยธิน(สายเก่า) ตำบลล้อมแรด อำเภอเถินจังหวัดลำปาง 52160
ตำบลล้อมแรด ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดลำปางไปทางทิศใต้ประมาณ 90 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครระยะทางตามถนนพหลโยธินเป็นระยะ ทาง 514 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร หรือ 43,750 ไร่

 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแม่ถอด ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแม่มอก ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาโป่ง ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 14,214 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 6,600 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43
  หญิง จำนวน 7,614 คน คิดเป็นร้อยละ 53.57
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 7,102 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 203.06 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านอุมลอง 487 605 1,092 479
2 บ้านเวียง 619 723 1,342 570
3 บ้านท่านาง 642 757 1,399 836
4 บ้านล้อมแรด 579 700 1,279 660
5 บ้านเหล่า 509 614 1,123 500
6 บ้านหนองบัว 387 414 801 329
7 บ้านดอนไชย 778 913 1,619 1,109
8 บ้านหนองเตา 562 590 1,152 348
9 บ้านท่าเมล์ 256 244 500 173
10 บ้านสบคือ 435 450 885 481
11 บ้านเด่นแก้ว 609 755 1,364 672
12 บ้านหนองเชียงราน 275 316 591 510
13 บ้านดอนทราย 259 299 558 274
14 บ้านแพะหลวง 203 234 437 161
  รวมทั้งสิ้น 6,600 7,614 14,214 7,102
 
(ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564)
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
KM
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24ชม.
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 โทรศัพท์ : 054-011-802 -06 โทรสาร : 054-011-806
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองล้อมแรด
จำนวนผู้เข้าชม 95,720 เริ่มนับ 3 ต.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10