"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”
  • คุณอยู่ที่ :

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

\\\\\\จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และพิจารณาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร แม่ของผู้เสียสละ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรและแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ประเภทใดหรือทุกประเภท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)\\\\\\วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก เมื่อวันวิสาขบูชาเวียนมาถึง พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ได้ทำการบูชาด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระปัญญาคุณ ของพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นดวงประทีปของโลก ด้วยการสวดมนต์รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา ศึกษาธรรมและปฏิบัติกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข***ประชาสัมพันธ์ และพิจารณาส่งรายชื่อลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่***อำเภอเถิน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และพิจารณาส่งรายชื่อลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมหลักฐานตามที่กำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่มาพร้อมนี้***(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)**/////

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ITA2562

เอกสารประชาสัมพันธ์สำนักปลัด

สำนักปลัดเทศบาล

IMAGE ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี 2561
วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี 2561 เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561 สำหรับประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี... อ่านต่อ
IMAGE โครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน
วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561
โครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน                  7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายภูดิท ศรีสอาด นายอำเภอเถิน เป็นประธานเปิดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน... อ่านต่อ
IMAGE  sport for all 4.0 (ครั้งที่ 1)
วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561
 sport for all 4.0 (ครั้งที่ 1)           ประชาชนชาวอำเภอเถินร่วมร้อยคน ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและนันทนาการ sport for all 4.0 บริเวณ Land mark สวนสาธารณะเมืองเถิน ในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง... อ่านต่อ
IMAGE ส่งมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านดอนไชย
วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561
 ส่งมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านดอนไชย         เร็วๆนี้ นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมคณะรองปลัด... อ่านต่อ
IMAGE 19-29 มิ.ย.นี้ ขอเชิญร่วมเวทีประชาคมท้องถิ่นตำบลล้อมแรด
วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561
19-29 มิ.ย.นี้ ขอเชิญร่วมเวทีประชาคมท้องถิ่นตำบลล้อมแรด        งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการฯและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์
วันพฤหัสบดี, 10 มกราคม 2562
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วย นายธนกรณ์ ปกรณ์สกุล ประธานสภาเทศบาลฯ นายชาญณรงค์... อ่านต่อ
IMAGE ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะกา จ.ฉะเชิงเทรา
วันพุธ, 16 มกราคม 2562
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผอ.กอง... อ่านต่อ
IMAGE ร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำการจราจร-หาบเร่แผงลอย-และการละเมิดกฎหมายจราจร
วันพุธ, 30 มกราคม 2562
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเถิน ร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำการจราจร-หาบเร่แผงลอย-และการละเมิดกฎหมายจราจร... อ่านต่อ
IMAGE การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
วันศุกร์, 01 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองล้อมแรด จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ งบรัฐบาล(รับเงินสด) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วันจันทร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ... อ่านต่อ
IMAGE ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในวันมาฆบูชา ๒๕๖๒
วันจันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ สภ.เถิน ขอความร่วมมือ งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในวัน มาฆบูชา ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา หลัง ๒๔.๐๐ น. วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง ๒๔.๐๐ น.... อ่านต่อ

จัดซื้อจัดจ้าง สป.

ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับสมาชิกประเทศในกลุ่มอาเซียน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

IMAGE อุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าถนนพหลโยธินขาขึ้นบริเวณยูเทริน์หน้าวัดดอยสว่าง ม.6 ต.ล้อมแรด
วันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2562
เมื่อเวลา10.42น.16/05/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจากประชาชนมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าถนนพหลโยธินขาขึ้นบริเวณยูเทริน์หน้าวัดดอยสว่าง ม.6 ต.ล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง บ้านนาเบี้ย ม.7 ต.นาโป่ง
วันเสาร์, 11 พฤษภาคม 2562
เมื่อเวลา10.18น.11/05/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดลำปาง(1669)มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง บ้านนาเบี้ย ม.7 ต.นาโป่ง... อ่านต่อ
IMAGE มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์หน้าร้านลาบบ้านเหล่า ม.5 ต. ล้อมแรด
วันพุธ, 08 พฤษภาคม 2562
เมื่อเวลา19.44น.8/05/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดลำปาง(1669)มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์หน้าร้านลาบบ้านเหล่า ม.5 ต.... อ่านต่อ
IMAGE ไฟไหม้หญ้าแห้ง บ้านหนองบัว ม.6 ต.ล้อมแรด
วันจันทร์, 06 พฤษภาคม 2562
เมื่อเวลา20.37น.6/05/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก ประชาชนมีไฟไหม้หญ้าแห้ง บ้านหนองบัว ม.6 ต.ล้อมแรด ก่อนถึงวัดดอยแดง... อ่านต่อ
IMAGE ไฟไหม้ป่าและหญ้าแห้ง
วันอาทิตย์, 05 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่5/05/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งมีไฟไหม้ป่าและหญ้าแห้งหลายจุด.🚒🚒🚒🚒จุดที่1 เวลา... อ่านต่อ
IMAGE ขอความช่วยเหลือช่วยจับสัตว์เลื้อยคลาน(งู🐍หลาม)
วันศุกร์, 03 พฤษภาคม 2562
เมื่อเวลา23.41น.ของวันที่2/05/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจากประชาชน ขอความช่วยเหลือช่วยจับสัตว์เลื้อยคลาน(งู🐍หลาม)เข้าภายในบ้าน บ้านท่าเมล์ ม.9 ต.ล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE ออกรับผู้ป่วยบ้านท่าเมล์ ม.9 ต.ล้อมแรด
วันศุกร์, 03 พฤษภาคม 2562
🚨เมื่อเวลา06.32น.(2/05/62)บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจากประชาชนให้ออกรับผู้ป่วยบ้านท่าเมล์ ม.9 ต.ล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE สุนัขถูกรถชนหน้าปั๊มน้ำมันMPบ้านหนองเชียงราน ม.12
วันศุกร์, 03 พฤษภาคม 2562
เมื่อเวลา08.10น.1/05/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก ประชาชนว่ามีสุนัขถูกรถชนหน้าปั๊มน้ำมันMPบ้านหนองเชียงราน ม.12 ต.ล้อมแรดบรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE เหตุไฟไหม้ป่า บ้านหนองบัวบน ม.6 ต.ล้อมแรด
วันพุธ, 01 พฤษภาคม 2562
เมื่อเวลา18.01น.ของวันที่30/04/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก ประชาชนมีไฟไหม้ป่า บ้านหนองบัวบน ม.6 ต.ล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE ออกรับผู้ป่วยบ้านสบคือ ม.10 ต.ล้อมแรด
วันพุธ, 01 พฤษภาคม 2562
🚨เมื่อเวลา01.57น.(1/05/62)บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจากประชาชนให้ออกรับผู้ป่วยบ้านสบคือ ม.10 ต.ล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE คุณนคร ยาสกุล ที่ร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบทุน
วันพุธ, 08 พฤษภาคม 2562
8/05/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ คุณนคร ยาสกุล... อ่านต่อ
IMAGE คุณจำรัส และ คุณสุทธิดา ชาติ ที่ร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบทุน
วันจันทร์, 06 พฤษภาคม 2562
6/05/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ คุณจำรัส และ คุณสุทธิดา ชาติ... อ่านต่อ
IMAGE ขอขอบพระคุณ (ครูจิ๊บ โหรบ้านนอก)ที่ร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบทุน
วันเสาร์, 27 เมษายน 2562
27/04/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ (ครูจิ๊บ... อ่านต่อ
IMAGE ขอขอบพระคุณ คุณ บุญพิน เอกะ ที่ร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบทุน
วันศุกร์, 26 เมษายน 2562
26/04/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ คุณ บุญพิน เอกะ... อ่านต่อ
IMAGE ขอขอบพระคุณ พ.ต.ต.หญิง รัตนา อุตมะวงศ์ ร.ต.อ. นพดล คนรู้ นาง สำเนา อุตะวงศ์ พร้อมครอบครัว
วันศุกร์, 26 เมษายน 2562
26/04/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ พ.ต.ต.หญิง รัตนา อุตมะวงศ์ ร.ต.อ. นพดล คนรู้ นาง สำเนา อุตะวงศ์ พร้อมครอบครัว... อ่านต่อ
IMAGE ร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบทุนให้กับทางบรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด
วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2562
18/04/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ ครอบครัวลูกหลาน พ่อหมื่น บุญมา... อ่านต่อ
IMAGE ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสบคือ ม.10 ต.ล้อมแรด
วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2562
เมื่อวันที่14/04/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านเวียง รุ่น2523 นำโดย ช่างอุทัย กันคำ ได้ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสบคือ ม.10 ต.ล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE มอบขนมและน้ำหวานให้กับทีมงานบรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด
วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2562
14/04/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ คุณนิ่มนวล เถินบุรินทร์... อ่านต่อ
IMAGE พ.ต.ต.หญิง รัตนา อุตมะวงศ์ ร.ต.อ.นพดล คนรู้ คุณ ปุณยะรัศมิ์ รัตนกวินวัฒน์ คุณ สำเนา อุตมะวงศ์ พร้อมครอบครัว ที่ร่วมทำบุญบริจาคเงินให้กับทางบรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด
วันพฤหัสบดี, 03 มกราคม 2562
3/01/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ พ.ต.ต.หญิง รัตนา อุตมะวงศ์ ร.ต.อ.นพดล คนรู้ คุณ ปุณยะรัศมิ์ รัตนกวินวัฒน์ คุณ สำเนา อุตมะวงศ์ พร้อมครอบครัว... อ่านต่อ
IMAGE ครอบครัว จีระการ และ ครอบครัว บัวเกตุ ที่ร่วมทำบุญบริจาคเงินให้กับทางบรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด
วันอังคาร, 01 มกราคม 2562
#บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด##ทำบุญปีใหม่25621/01/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ ครอบครัว จีระการ และ ครอบครัว บัวเกตุ... อ่านต่อ

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

IMAGE ประชาสัมพันธ์และพิจารณาแม่ดีเด่นแห่งชาติ
วันอังคาร, 09 เมษายน 2562
จังหวัดลำปาง... อ่านต่อ
IMAGE ขบวนแห่สงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ - ปี๋ใหม่เมืองเถิน - ประจำปี ๒๕๖๒
วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2562
ภาพบรรยากาศ ขบวนแห่สงกรานต์... อ่านต่อ
IMAGE ประกวดรำวงย้อนยุค ประจำปี ๒๕๖๒
วันเสาร์, 13 เมษายน 2562
          เมื่อ วันที่ ๑๒... อ่านต่อ

จัดซื้อจัดจ้าง กศ.

งานกองช่าง

จัดซื้อจัดจ้าง กช.

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

IMAGE ออกรณรงค์พ่นหมอกควันปราบยุงลายให้กับโรงเรียนและศูนย์เด็กในเขตเทศบาลฯ
วันพฤหัสบดี, 09 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองล้อมแรด ออกรณรงค์พ่นหมอกควันปราบยุงลายให้กับโรงเรียนและศูนย์เด็กในเขตเทศบาลฯ ก่อนเปิดเทอมเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับน้องๆนักเรียน และรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)  อ่านต่อ
IMAGE ออกรณรงค์พ่นหมอกควันปราบยุงลายให้กับโรงเรียนและศูนย์เด็กในเขตเทศบาลฯ
วันพฤหัสบดี, 09 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองล้อมแรด ออกรณรงค์พ่นหมอกควันปราบยุงลายให้กับโรงเรียนและศูนย์เด็กในเขตเทศบาลฯ ก่อนเปิดเทอมเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับน้องๆนักเรียน และรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)  อ่านต่อ
IMAGE ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำภายในสนง. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังไม่ต้องรอระบาย
วันพุธ, 01 พฤษภาคม 2562
วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำภายในสนง.เทศบาลเมืองล้อมแรดโดยรอบ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังไม่ต้องรอระบาย(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)  อ่านต่อ
IMAGE โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ
วันพุธ, 13 มีนาคม 2562
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถิน ได้ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรดปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัข -... อ่านต่อ
IMAGE ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนตำบลล้อมแรด ๑๔ หมู่บ้าน
วันพฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2562
วันที่ ๑๒ - ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จะออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ตำบลล้อมแรด ๑๔ หมู่บ้านตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี... อ่านต่อ

จัดซื้อจัดจ้าง สธ.

เอกสารประชาสัมพันธ์กองคลัง

งานกองคลัง/การเงิน/จัดซื้อจัดจ้าง

IMAGE ♦ ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันศุกร์, 28 ธันวาคม 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำเดือน ธ.ค.๖๑ - พ.ค.๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำเดือน ธ.ค.๖๑ - พ.ค.๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ บ้านดอนไชย หมู่ที่ ๗ บริเวณสวนสาธารณะบ้านดอนไชย ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันจันทร์, 24 ธันวาคม 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ บ้านดอนไชย หมู่ที่ ๗ บริเวณสวนสาธารณะบ้านดอนไชย ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง... อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ บ้านท่านาง หมู่ที่ ๓ บริเวณสวนสาธารณะเมืองเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันจันทร์, 24 ธันวาคม 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ บ้านท่านาง หมู่ที่ ๓ บริเวณสวนสาธารณะเมืองเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง... อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2562
เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)  อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเมล์ หมู่ที่ ๙ ตั้งแต่ฌาปนสถานบ้านเหล่าถึงถนนลาดยางเดิมบ้านท่าเมล์ (ฝั่งริมน้ำ) ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพา
วันอังคาร, 07 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเมล์ หมู่ที่ ๙ ตั้งแต่ฌาปนสถานบ้านเหล่าถึงถนนลาดยางเดิมบ้านท่าเมล์ (ฝั่งริมน้ำ) ตำบลล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE ♦ ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านดอนไชย หมู่ที่ ๗ บริเวณสวนสาธารณะบ้านดอนไชย ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันพุธ, 01 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านดอนไชย หมู่ที่ ๗ บริเวณสวนสาธารณะบ้านดอนไชย ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง... อ่านต่อ
IMAGE ♦ ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะหลวง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันพุธ, 01 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะหลวง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ภาพ:ข้อมูล... อ่านต่อ
IMAGE ♦ ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันศุกร์, 26 เมษายน 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการกำกับฯ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

ประมวลภาพ สงกรานต์ ๒๕๖๒

DSC_4552.jpgDSC_4566.jpg57049077_314296185918975_2147851142581714944_n.jpgDSC_4578.jpgDSC_4533.jpgDSC_4558.jpg56949300_826159427722111_2540273486849376256_n.jpgDSC_4516.jpgDSC_4554.jpgDSC_4540.jpgDSC_4488.jpg56847989_1010795672642568_4676173698246377472_n.jpgDSC_4497.jpg57253460_2104546389601209_9021327566841053184_n.jpgDSC_4557.jpgDSC_4561.jpgDSC_4570.jpgDSC_4487.jpgDSC_4499.jpgDSC_4514.jpg57395675_814599618897366_2699714642950750208_n.jpg56883528_276549446567014_4650085761947795456_n.jpgDSC_4492.jpg57019588_279526889628992_1860368606135582720_n.jpgDSC_4563.jpgDSC_4551.jpgDSC_4534.jpgDSC_4542.jpgDSC_4462.jpgDSC_4461.jpgDSC_4530.jpgDSC_4513.jpgDSC_4472.jpgDSC_4543.jpgDSC_4522.jpg57467814_797909603917242_7472972902942375936_n.jpgDSC_4494.jpgDSC_4523.jpg56998323_2066774706955227_4969850234663337984_n.jpgDSC_4476.jpgDSC_4546.jpgDSC_4498.jpg57154665_1255121171310684_2737741755108556800_n.jpgDSC_4541.jpgDSC_4489.jpgDSC_4553.jpgDSC_4506.jpg57471782_607659102978384_699279018624548864_n.jpgDSC_4559.jpgDSC_4474.jpgDSC_4495.jpg56922840_1303062469842305_3890640517863571456_n.jpg57206044_458598834937366_3518234271678464000_n.jpgDSC_4486.jpgDSC_4458.jpgDSC_4524.jpgDSC_4575.jpgDSC_4517.jpgDSC_4515.jpgDSC_4562.jpgDSC_4528.jpgDSC_4503.jpg57004797_408290473306298_1872637188806541312_n.jpg56980628_344462666205032_5780558267067400192_n.jpgDSC_4580.jpg57154958_2645329548817578_5795058016529154048_n.jpgDSC_4568.jpgDSC_4509.jpgDSC_4484.jpgDSC_4496.jpgDSC_4501.jpg56890494_266252577663402_4935057653786214400_n.jpgDSC_4565.jpgDSC_4512.jpgDSC_4478.jpgDSC_4535.jpgDSC_4539.jpgDSC_4491.jpgDSC_4457.jpgDSC_4520.jpgDSC_4493.jpgDSC_4545.jpgDSC_4466.jpgDSC_4537.jpgDSC_4526.jpgDSC_4459.jpgDSC_4473.jpgDSC_4481.jpgDSC_4525.jpgDSC_4465.jpgDSC_4505.jpg57038242_1292885344213822_4970353656370036736_n.jpg57068487_1008592976011014_143349854968479744_n.jpgDSC_4500.jpgDSC_4483.jpgDSC_4579.jpgDSC_4467.jpgDSC_4576.jpg56907662_2106629549405840_2262661919120818176_n.jpgDSC_4502.jpg56770646_324894278224686_7162969129954050048_n.jpg56879418_414652392428958_8952231468717834240_n.jpgDSC_4573.jpg57072613_2271104656485799_1940968379024146432_n.jpgDSC_4572.jpgDSC_4536.jpgDSC_4555.jpgDSC_4482.jpgขบวนแห่สงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ - ปี๋ใหม่เมืองเถิน - ประจำปี ๒๕๖๒DSC_4521.jpgDSC_4475.jpgDSC_4577.jpgDSC_4510.jpgDSC_4547.jpgDSC_4479.jpg56857667_268890513990998_3311811344499474432_n.jpgDSC_4556.jpg56904985_2332520100361556_6392319965462003712_n.jpgDSC_4508.jpgDSC_4470.jpgDSC_4574.jpgDSC_4560.jpgDSC_4490.jpg56879332_997432050451117_8026207605980397568_n.jpgDSC_4464.jpgDSC_4469.jpg56902385_346039176033690_8450493354839375872_n.jpgDSC_4504.jpg57328057_2301905163207463_1429400128682196992_n.jpg56894565_2281350585438016_9178075417670582272_n.jpgDSC_4485.jpgDSC_4519.jpg56927162_850707385263931_2305416957047865344_n.jpgDSC_4567.jpgDSC_4511.jpgDSC_4468.jpgDSC_4538.jpgDSC_4507.jpg56897017_484101785462716_2218387515037974528_n.jpgDSC_4564.jpg56931888_2149222498650124_4370317308887826432_n.jpgDSC_4477.jpg57387262_723748171355168_8560445389495336960_n.jpgDSC_4532.jpgDSC_4463.jpgDSC_4480.jpgDSC_4460.jpgDSC_4471.jpgDSC_4549.jpgDSC_4518.jpgDSC_4550.jpg57155570_312418659447756_2449282246746570752_n.jpgDSC_4529.jpg57154628_2282352272022274_5216529937552375808_n.jpgDSC_4571.jpgDSC_4527.jpg57015578_426534464773410_7274462022782156800_n.jpg56839702_346567395987738_3333525518032044032_n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่