ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง ด้วยความยินดียิ่ง