Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

***สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด หลังใหม่ เลขที่ 888 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน(สายเก่า) ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 โทรศัพท์ 054-011802-05 และโทรสาร 054-011806 ในวันและเวลาราชการ**********บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด??☎️054-291199 ตลอด 24 ช.ม⏰⏱⏰?อุบัติเหตุ,เจ็บป่วยฉุกเฉิน#โทร 1669 เหตุด่วนเหตุร้าย โทร 191 Webpage : https://www.facebook.com/lomrad.go.th**Website : https://www.lomrad.go.th/****

เมนูหลัก

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด

 

2021-09-11 174142.jpg


01n.png2021-01-07_140334.jpg

รายการเทศบาลเมืองล้อมแรดพบประชาชน

ดูวิดิโออื่นๆทั้งหมด

หมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้างสำนักปลัดฯ

อ่านข่าวทั้งหมด

19062562-3-4.png

หมวดข่าว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

อ่านทั้งหมด

19062562-3-5.png

หมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้างกองการศึกษา

อ่านข่าวทั้งหมด

19062562-3-6.png

หมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้างกองช่าง

อ่านข่าวทั้งหมด

19062562-3-7.png

เอกสารเผยแพเ่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้างกองสาธารณสุขฯ

อ่านข่าวทั้งหมด

19062562-3-8.png

เอกสารประชาสัมพันธ์กองคลัง

หมวดข่าวกองคลัง

01 ธันวาคม 2564
hits (14 hits)
images/Work-tmlr-00604/ภ.ด.ส.3-รวมประกาศ.xlsx
23 พฤศจิกายน 2564
hits (20 hits)
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษี ประจําปี ๒๕๖๕ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำป ...
23 พฤศจิกายน 2564
hits (22 hits)
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบา ...
18 พฤศจิกายน 2564
hits (9 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศ ...
18 พฤศจิกายน 2564
hits (8 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ภาพ:ข้อมูล กองคลัง ...
18 พฤศจิกายน 2564
hits (15 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบา ...
ข่าวอื่นในหมวดนี้

ระบบงานกองคลัง

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด

รอบรั้วข่าวสารเพื่อชุมชน

อ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้

พื้นที่/ไร่

43750

หมู่บ้าน/หมู่บ้าน

14

ประชากร/คน

14916

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

อุณหภูมิวันนี้

Q&A ถามตอบข้อสงสัย

หัวข้อในหมวดหมู่นี้: Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา ทม.ล้อมแรด จ.ลำปาง

แผนที่ตั้ง